Balla Stefánia (Stefi)

Személyes adatok
2015-ben érettségizett a szilágysomlyói Simion Barnutiu
Főgimnáziumban.
2015-től a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
hallgatója, Fordítás és Tolmácsolás szakon
2018-tól regionális koordinátor a Lépj át a határaidon! Című
EFOP-1.12.1-17-2017-00009 kódszámú projektben.

Cserkész adatok
Csapattagság: 2003- 16. számú Báthory István cserkészcsapat
Kiscserkész ígéret: 2003. szeptember 24., Szilágysomlyó
Cserkészfogadalom: 2007. szeptember 22., Szilágysomlyó
Tiszti fogadalom: 2016. július 27., Palást

Képesítések
Őrsvezetői: 2014. november. 24., RMCSSZ
Segédtiszti: 2016. július 27., 4. MCSSZF STVK

Megbízatások
Őrsvezető: 2013-2015, 2015-
Rajparancsnok: 2016-
Szilágy körzeti mozgalmi vezető: 2017-
Elnökségi tag, új csapatokért felelős vezető: 2017-
Szolgálat vezetőképzésben
2016. RMCSSZ ŐVVK kiképző
2017. RMCSSZ ŐVVK kiképző
2018. RMCSSZ ŐVVK kiképző
2018. Grund (D) ŐVVK kiképző
2019. RMCSSZ ŐVVK kiképző
2019. Grund (E) ŐVVK kiképző

Szakterületei
Kiscserkészet
Munkatervek
Módszertan