Bence Kata

2013-ban érettségizett a budapesti Eötvös József Gimnáziumban.
2013-tól az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán tanító szakos hallgató.

A budapesti 32. sz. Dévai Bíró Mátyás cserkészcsapat tagja, jelenleg őrsvezető és rajparancsnok, ill. a vezetőségi őrs vezetője.
2009 óta vezet őrsöt.

2011 óta a Kárpát-medencei regöscserkész tábor cserkész altáborát vezető törzs tagja.

Vezetőképzésben:

2010. Őrsvezetői képesítést szerez az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésén (PUF altábor).
2012. Mamelukként szolgál az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésén (PUF altábor)
2014. Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben (A évfolyam)

Legutóbb frissítve: 2014. 09. 01.