Petkes Piroska Judit (Piri)

Személyes adatok
2017-ben érettségizett a Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziumában.
2017-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatója,
teológia-lelkész szakon.

Cserkész adatok
Csapattagság: 2008- 1903. számú Dávid cserkészcsapat
Cserkészfogadalom: 2008. október 22., Nyíregyháza

Képesítések
Őrsvezetői: 2015. november 21., IX. cserkészkerület GRUND ŐVVK

Szolgálat a vezetőképzésben
2016. Grund (C) ŐVVK mameluk
2018. Grund (D) ŐVVK kiképző
2019. Grund (E) ŐVVK kiképző

Szakterületei
Lelki nevelés
Retorika
Erkölcstan
Vallás